BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
G R A D   L J U B U Š KI
GRADONAČELNIK

Broj:                
Ljubuški, 13.rujna. 2019. godine

Na temelju članka 2. Pravilnika o načelu i načinu podnošenja prijedloga za investiranje Plana kapitalnih investicija općine Ljubuški, broj 02-28-166/13, gradonačelnik grada Ljubuškog,objavljuje

JAVNI POZIV
za dostavljanje prijedloga za investiranje, u cilju ažuriranja Plana kapitalnih investicija grada Ljubuškog

Predmet  ovoga Javnog poziva je prikupljanje prijedloga za investiranje, u cilju ažuriranja Plana kapitalnih investicija grada Ljubuškog, kako bi se odredili prioriteti gradskih investicija, koje se odnose na organiziranu infrastrukturnu izgradnju, odnosno na poboljšanje tehničke i društvene infrastrukture u narednih četiri  godine.

Glavni nositelj aktivnosti je Povjerenstvo za izradu Plana kapitalnih investicija, koje je imenovalo Općinsko vijeće. Povjerenstvo će izvršiti verifikaciju prispjelih prijedloga, odrediti prioritetne investicijske projekte u skladu s prihvaćenim kriterijima, te pripremiti konačan prijedlog ažuriranog Plana kapitalnih investicija na usvajanje Gradskom vijeću Ljubuški. 

Prijedloge za investiranje mogu podnijeti:

•Građani grada Ljubuškog
•Radna tijela Gradskog vijeća
•Gradonačelnik
•Službe za upravu
•Poduzeća, poduzetnici i druge organizacije 
•Mjesne zajednice
•Nevladine organizacije

Potencijalni predlagači Obrazac prijedloga za investiranje mogu preuzeti u prostorijama Centra za usluge građanima, u zgradi Gradske uprave Ljubuški, Trg dr. Franje Tuđimana 1 i na službenoj web stranici www.ljubuski.ba . 

Sve dodatne informacije možete dobiti u službi gradonačelnika, kontakt osoba Antonio Radić, na broj telefona 039/835-546, mobitel: 063/008-535.

Popunjeni Obrasci prijedloga za investiranje dostavljaju se na adresu: 

Grad Ljubuški,
Povjerenstvo za izradu Plana kapitalnih investicija,
Trg dr. Franje Tuđimana 1,
88320 Ljubuški.

Rok za podnošenje prijedloga je od  13.09. 2019. do  30.09. 2019. godine. 

OBRAZAC PRIJEDLOGA ZA INVESTIRANJE

Nepotpuni i neblagovremeno podneseni prijedlozi neće se uzimati u razmatranje.

GRADONAČELNIK
Nevenko Barbarić