Na temelju članka 17. stavak 1. točka 1. i članka 36. stavak 1. Privremene statutarne odluke grada Ljubuški ( "Sl. glasnik grada Ljubuški", broj: 4/19) i članka  i članaka 99., 100., i 101., Poslovnika o radu Općinskog vijeća Ljubuški ( "Sl. glasnik općine Ljubuški broj: 4/08), Gradsko vijeće Ljubuški na XXIX. sjednici održanoj 10.06.2019.godine,  donosi

ZAKLJUČAK
o stavljanju nacrta Statuta grada Ljubuški  na javnu raspravu 

I.

Predloženi nacrt Statuta Grada Ljubuški biti će objavljen na službenoj web-stranici Grada Ljubuški za čiju objavu se zadužuje Stručna služba Gradskog vijeća Ljubuški po završetku sjednice Gradskog vijeća.
Sudionici javne rasprave pisane materijale nacrta Statuta Grada  Ljubuški moći će preuzeti u prostorijama Službe , svakim radnim danom do završetka javne rasprave. 

II.

Za nositelja aktivnosti u svezi organiziranja i vođenja javne rasprave zadužuje se Stručna služba Gradskog vijeća Ljubuški. 

III.

U javnoj raspravi sudjeluju uz predlagača nacrta Statuta Grada Ljubuški i svi zainteresirani građani grada Ljubuški, napose oni na koje se predloženi nacrt Statuta Grada Ljubuški direktno odnosi (predstavnici javnih poduzeća i ustanova, mjesnih zajednica, udruga građana i nevladinih organizacija). 

IV.

Rok za provođenje javne rasprave u smislu organizacije i priprema započinje usvajanjem ovog Zaključka.  
Javna rasprava traje od 10. lipnja do 01. srpnja 2019. godine. 
U navedenom roku zainteresirani mogu svoje sugestije, primjedbe i prijedloge dostaviti Stručnoj službi Gradskog vijeća  putem prijemnog ureda ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

V.

Nositelj aktivnosti na organiziranju i vođenju javne rasprave će prikupiti i obraditi mišljenja, prijedloge te će sastaviti izvješće o provedenoj raspravi i navedeno izvješće dostaviti Gradonačelniku na razmatranje i prihvaćanje. 
Gradonačelnik će razmatrati primjedbe i prijedloge te opravdane nastojati ugraditi u prijedlog Statuta Grada Ljubuški, 
Tijelo ovlašteno za provedbu javne rasprave se obvezuje da šira javnost putem tiskanih materijala, dokumenata na službenoj web-stranici, medija i ostalog bude upoznata s predloženim inicijativama i zaključcima javne rasprave. 

VI.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku grada Ljubuški“. 

GRADSKO VIJEĆE LJUBUŠKI 

Broj:01-02-1505/19                                                                                                               PREDSJEDNIK,
Ljubuški, 10.06. 2019. godine                                                                                                 Tihomir Kvesić

 Nacrta Statuta grada Ljubuški