Bosna  i  H e rcegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 
OPĆINA    LJUBUŠKI 
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj:01-05-1-4/19 
Ljubuški, 14.05.2019.godine

Na temelju članka 46. Poslovnika Općinskog vijeća Ljubuški ("Sl. glasnik općine Ljubuški", broj 4/08), sazivam

XXVIII. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI za 16.05.2019. godine 
(četvrtak) s početkom u 11,00 sati i predlažem slijedeći:   

Dnevni red:

1.Usvajanje zapisnika sa XXVII. sjednice Općinskog vijeća,
2.Prijedlog privremene Statutarne odluke Grada Ljubuški,

Sjednica će se održati u prostorijama Gradske vijećnice Ljubuški.

PREDSJEDNIK,
Tihomir Kvesić