B o s n a   i   H e r c e g o v i n a
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA LJUBUŠKI
SLUŽBA ZA BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA,DRUŠTVENE DJELATNOSTI ,OPĆU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Broj: 05/2-38-726+1/19
Ljubuški, 25. ožujka 2019.godine

Odsjek društvenih djelatnosti općine Ljubuški vrši popis djece za upis u prvi razred osnovne škole u školskoj  2019./2020. godini.

Prijave u popis vršit će se u zgradi Općineu sobi broj 25 i traju od 1. travnja (ponedjeljak) do 5. travnja (petak) 2019. godine.

U popis se obvezno prijavljuju djeca koja do 31. kolovoza 2019. godine navršavaju 6 (šest) godina.

Pomoćnik Općinskog načelnika
Ivica Boras, prof.