B o s n a  i  H e r c e g o v i n a
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA LJUBUŠKI
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

Broj: 01/2-05-1954/18
Ljubuški, 11. rujna 2018. godine 

 

O B A V I J E S T
o podnošenju zahtjeva za akreditiranje promatrača 

 

U skladu sa člankom 17.5. Izbornog zakona i Naputkom o uvjetima i procedurama za akreditiranje izbornih promatrača u BiH (''Službeni glasnik BiH'', broj 37/14, 29/18), obavještavaju se politički subjekti koji su ovjereni za sudjelovanje na Općim izborima 2018. godine u izbornoj jedinici 171A Ljubuški, da je krajnji rok za podnošenje zahtjeva za akreditiranje promatrača 15 (petnaest) dana prije dana održavanja izbora, odnosno najkasnije do 21. rujna 2018. godine do 15:30 sati.

Zahtjev za akreditiranje promatrača politički subjekti podnose Općinskom izbornom povjerenstvu (zgrada Općinske vijećnice, ured broj 1), te će se isti smatrati važećim samo ako su ga potpisale osobe koje su u prijavi za ovjeru za sudjelovanje na izborima navedene kao osobe ovlaštene za zastupanje i čiji je potpis deponiran kod Središnjeg ili Općinskog izbornog povjerenstva.

Uz zahtjev za akreditiranje, politički subjekti popunit će listu predloženih promatrača koja sadrži ime i prezime, broj važeće osobne iskaznice i jedinstveni matični broj promatrača, te obrazac pravila ponašanja s potpisanom izjavom o poštivanju tajnosti glasovanja svakog predloženog promatrača.

Obrazac zahtjeva za akreditiranje promatrača i obrazac za listu predloženih promatrača se može preuzeti na web stranici www.izbori.ba ili kod Općinskog izbornog povjerenstva Ljubuški.

 

Predsjednik OIP Ljubuški
Stipe Bubalo