Bosna  i  H e rcegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 
OPĆINA    LJUBUŠKI 
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj:01-05-47-2/18 
Ljubuški, 06.03.2018.godine

Na temelju članka 46. Poslovnika Općinskog vijeća Ljubuški ("Sl. glasnik općine Ljubuški", broj 4/08), sazivam
XVI. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI za 12. ožujka 2018. godine (ponedjeljak) s početkom u 10,00 sati i predlažem slijedeći:   

Dnevni     red:

1. Usvajanje zapisnika s XIV. sjednice Općinskog vijeća,
2. Informacija o radu za 2017. godinu i Plan rada za 2018. godinu SSŠ „Ruđera Boškovića“ Ljubuški,
3. Informacija o radu za 2017. godinu i Plan rada za 2018. godinu Gimnazije  Ljubuški,
4. Izvješće o radu za 2017. godinu i Plan rada za 2018. godinu Osnovne škole „Marka Marulića“ Ljubuški,
5. Izvješće o radu za 2017. godinu i Plan rada za 2018. godinu Osnovne škole „IB Mažuranić“ Humac,
6. Izvješće o radu za 2017. godinu i Plan rada za 2018. godinu Osnovne škole „Tina Ujevića“ Vitina,
7. Izvješće o radu za 2017. godinu i Plan rada za 2018. godinu Osnovne glazbene škole Ljubuški,
8. Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),
9. Prijedlog Zaključka o izvršenju Proračuna općine Ljubuški za 2017. godinu,
10. Prijedlog Odluke o promjeni granica između naseljenog mjesta Klobuk i naseljenog mjesta Vojnići,
11. Prijedlog Zaključka o prodaji stanova na k.č. br. 499/1 u K.O. Ljubuški,
12. Prijedlog Zaključka o dodjeli na korištenje poslovne zgrade,
13. Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti JP „Parkovi“ d.o.o. Ljubuški i promjeni poslovne adrese sjedišta društva JP „Parkovi“ d.o.o. Ljubuški,
14. Prijedlog Odluke o određivanju građevnog zemljišta u državnom vlasništvu,
15. Prijedlog Zaključka o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta, 
16. Prijedlog Odluke o visini naknade za pogodnosti gradskog građevnog zemljišta – renti,
17. Prijedlog Odluke o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni iz prethodne godine m2 korisne stambene površine u općini Ljubuški,
18. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o provođenju Urbanističkog plana grada Ljubuški,
19. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu za razdoblje od 06. travnja do 31. prosinca 2017. godinu Povjerenstva za socijalnu zaštitu i inkluziju Općine Ljubuški,

Sjednica će se održati u prostorijama Gradske vijećnice Ljubuški.

PREDSJEDNIK,

Tihomir Kvesić