Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA LJUBUŠKI
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

Broj: 01/2-05-1779-1/16
Ljubuški, 16. rujna 2016. godine
Na temelju članka 5. stavak 2. Naputka o vrstama, načinu i rokovima za određivanje biračkih mjesta ("Službeni glasnik BiH'', broj: 37/14), Općinsko izborno povjerenstvo Ljubuški d o n o s i
OBAVIJEST o lokacijama biračkih mjesta za glasovanje na Lokalnim izborima 2016. godine u osnovnoj izbornoj jedinici 171A


Objavljuju se biračka mjesta za glasovanje u osnovnoj izbornoj jedinici 171A Ljubuški, na Lokalnim izborima koji će se održati 02. listopada 2016. godine kako slijedi:
Broj upisanih birača

1. Biračko mjesto  171A001 KLOBUK 1 – Područna škola Klobuk            500
2. Biračko mjesto  171A002 KLOBUK 2 – Područna škola Klobuk            517
3. Biračko mjesto  171A003A VITINA 1 A – Osnovna škola Tina Ujevića        596
4. Biračko mjesto 171A003B VITINA 1 B – Osnovna škola Tina Ujevića        420
5. Biračko mjesto 171A004 VITINA 2 – Osnovna škola Tina Ujevića            496
6. Biračko mjesto 171A005 GRABOVNIK – Prostor MZ Grabovnik            224
7. Biračko mjesto 171A006 OTOK – Prostor MZ Otok                    411
8. Biračko mjesto 171A007 PROBOJ – Dom kulture Donji Radišići            563
9. Biračko mjesto 171A008 GORNJI RADIŠIĆI – Područna škola Gornji Radišići    837
10. Biračko mjesto 171A009A  DONJI RADIŠIĆI A – Područna škola Donji Radišići    435
11. Biračko mjesto 171A009B DONJI RADIŠIĆI B – Područna škola Donji Radišići    620
12. Biračko mjesto 171A010 LJUBUŠKI (VITINSKA-GORNJI GRAD) - Osnovna
škola Marka Marulića                                        806
13. Biračko mjesto 171A011 LJUBUŠKI (ISTOČNO OD ZRINSKOFR.) – Osnovna
škola Marka Marulića                                        762
14. Biračko mjesto 171A012 LJUBUŠKI (STUBE) – Osnovna škola Marka Marulića    855
15. Biračko mjesto 171A013 LJUBUŠKI (ZRINSKOFRANKOPANSKA JUGOISTOK)
 – Osnovna škola Marka Marulića                                668
16. Biračko mjesto 171A014  LJUBUŠKI (LEOPOLDA MANDIĆA-NOVO NASELJE)
 – Osnovna škola Marka Marulića                                679
17. Biračko mjesto 171A015  HUMAC 1 – Osnovna škola Ivane Brlić Mažuranić    876
18. Biračko mjesto 171A016 HUMAC 2 – Osnovna škola Ivane Brlić Mažuranić    613
19. Biračko mjesto 171A017 HUMAC 3 – Osnovna škola Ivane Brlić Mažuranić    497
20. Biračko mjesto 171A018  PREGRAĐE – Osnovna škola Ivane Brlić Mažuranić    603
21. Biračko mjesto 171A019 HRAŠLJANI – Osnovna škola Ivane Brlić Mažuranić    334
22. Biračko mjesto 171A020  STUDENCI – Područna škola Studenci            950
23. Biračko mjesto 171A021  CERNO-CRNOPOD – Područna škola Cerno        432
24. Biračko mjesto 171A022  MILETINA – Područna škola Miletina            279
25. Biračko mjesto  171A023 MOSTARSKA VRATA-GRADSKA – Kulturni centar
Mostarska Vrata                                            601
26. Biračko mjesto 171A024  LIPNO - Privatni objekt vl. Ivan Raspudić        247
27. Biračko mjesto 171A025  GRLJEVIĆI – Područna škola Grljevići            268
28. Biračko mjesto  171A026 VELJACI – Područna škola Veljaci                840
29. Biračko mjesto  171A027  VOJNIĆI – Područna škola Vojnići            417
30. Biračko mjesto  171A028  DOLE-GREDA – Područna škola Dole            212
31. Biračko mjesto  171A029  ŠIPOVAČA-KAŠČE – Područna škola Šipovača        478
32. Biračko mjesto  171A030  GRAB-ORAHOVLJE – Područna škola Grab        990
33. Biračko mjesto  171A031 PROLOG – Područna škola Prolog                483
34. Biračko mjesto  171A032 CRVENI GRM – Područna škola Crveni Grm        724
35. Biračko mjesto  171A033 VAŠAROVIĆI – Područna škola Vašarovići        648
36. Biračko mjesto  171A034  LISICE – Športski centar Lisice                499
37. Biračko mjesto  171A035  TESKERA – Osnovna škola Ivane Brlić Mažuranić    295
38. Biračko mjesto  171A036  HARDOMILJE - Privatni objekt Pivnice,
vl. Radojko Grbavac – Hardomilje                                592
39. Biračko mjesto  171A037 BIJAČA-ZVIRIĆI – Zvirićki dom                270
40. Biračko mjesto  171A038  STUBICA – Prostor MZ Stubica                229
Biračko mjesto 171A501  NNN – Osnovna škola Marka Marulića   

PREDSJEDNIK
Stipe Bubalo, v.r.