Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA LJUBUŠKI
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj:01-05-2-4/16
Ljubuški, 1.6.2016.godine
 
Na temelju članka 46 Poslovnika Općinskog vijeća Ljubuški ("Sl. glasnik općine Ljubuški", broj 4/08), sazivam XXXVI. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI za 3.6.2016. godine (petak) s početkom u 8,00 sati
i predlažem sljedeći:
Dnevni red
1.    Usvajanje zapisnika s XXXV. sjednice Općinskog vijeća,
2.    Informacija o radu za 2015. godinu i Program rada za 2016. godinu Doma zdravlja Ljubuški,
3.    Informacija o radu za 2015. godinu i Program rada za 2016. godinu Crvenog križa Ljubuški,
4.    Informacija o stanju sigurnosti za 2015. godinu na području općine Ljubuški,
5.    Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),
6.    Prijedlog Rješenja o dodjeli koncesije za obavljanje poslova prikupljanja i odvoza komunalnog otpada na području općine Ljubuški,
7.    Prijedlog Odluke o pokretanju postupka o dodjeli koncesija za korištenje poljoprivrednog zemljišta na području općine Ljubuški,
8.    Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka dodjele koncesija na poljoprivrednom zemljištu na području općine Ljubuški,
9.    Prijedlog Rješenja o dodjeli na korištenje zemljišta u poljoprivredne svrhe:
    a) Moniki (Branko) Grgić iz Ljubuškog k.č. 240/7, K.O. Zvirići,
    b) Moniki (Branko) Grgić iz Ljubuškog k.č. 240/8, K.O. Zvirići,
    c) Moniki (Branko) Grgić iz Ljubuškog k.č. 240/9, K.O. Zvirići,
    d) Moniki (Branko) Grgić iz Ljubuškog k.č. 240/10, K.O. Zvirići,
10.     Prijedlog Zaključka o zamjeni nekretnina između Općine Ljubuški i Društva Mucić & CO d.o.o.
11.     Prijedlog Zaključka o prodaji stana na k.č. 1174/1 K.O. Ljubuški,

Sjednica će se održati u prostorijama Gradske vijećnice Ljubuški.   

PREDSJEDNIK,
Tihomir Kvesić