sjednica 

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA LJUBUŠKI
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj:01-05-1-8/13
Ljubuški, 06.09.2013.godine

Na temelju članka 46. Poslovnika Općinskog vijeća Ljubuški ("Sl. glasnik općine Ljubuški", broj 4/08), sazivam
XII. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI za 13. 09. 2013. godine (petak) s početkom u 11:00 sati
i predlažem sljedeći:
Dnevni red:
1.    Usvajanje zapisnika s XI. sjednice Općinskog vijeća,
2.    Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),
3.    Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti na Statut JU kulturno športski centar,
4.    Prijedlog Zaključka o  neprihvaćanju ponude Hercegovina osiguranja d.d. Mostar,
5.    Prijedlozi Rješenja o dodjeli koncesije za korištenje zemljišta u poljoprivredne svrhe:
a. Zdravku Petkoviću, sinu Vilima iz Studenaca,
b. Veselku Luburiću, sinu Ivana iz Ljubuškog, Ul. S. Radića bb,
c. Tomislavu Petkoviću, sinu Marinka iz Studenaca,
d. Nadi Petković, kćeri Nikole iz Studenaca,
e. "Murić" d.o.o. Ljubuški, iz Pregrađa,
f. Mirku Grgiću, sinu Ivana iz Humca,
g. Milki Pehar, kćeri Andrije iz Ljubuškog, Ul. M. Dizdara bb,
h. Milenku Nižiću, sinu Joze iz Ljubuškog, Ul. T. Ivčića bb,  
i. Mariu Peharu, sinu Drage iz Ljubuškog, Ul. M. Dizdara bb,
j. "Maja tvornica bombona" d.o.o. Ljubuški, iz Ljubuškog, Ul. S. Radića bb,
k. Ivanu Pavloviću, sinu Nikole iz Ljubuškog, Ul. Zvonimirova bb,
l. Ivanu Pavloviću, sinu Mate iz Studenaca,
m. Franji Dragićeviću, sinu Joze iz Studenaca,
n. Draganu Luburiću, sinu Milana iz Studenaca,
o. "CATENA" d.o.o. Ljubuški, iz Ljubuškog, Ul. Kralja Zvonimira bb,
p. Blagi Marinoviću, sinu Vinka iz Studenaca,
6.    Očitovanje o broju članova Općinskog izbornog povjerenstva Ljubuški.

Sjednica će se održati u prostorijama Gradske vijećnice Ljubuški.

PREDSJEDNIK,
Toni Kraljević