U svojoj dugogodišnjoj praksi, točnije od 1949.g. uspješno odgaja i obrazuje kvalitetne generacije od I. do VIII razreda.  Danas (školska 2015./2016. godina) nastavu u ovoj školi pohađa 920 učenika, raspoređenih u 59 odjela u matičnoj i četiri područne škole: Miletina, Cerno, Gornji i Donji Radišići, kao i odjel za djecu s poteškoćama u razvoju.  Nastava se izvodi u dvije smjene.  Pri školi djeluje i Glazbeni odjel koji se odvaja kao samostalan 2005. godine.  U školi je ukupno uposlenih 97 djelatnika.  U razrednoj nastavi je 36 djelatnika, u predmetnoj nastavi 35 djelatnika,  Uprava škole sa stručnim suradnicima broji 8 djelatnika, a tehničko osoblje 18 djelatnika.  Do veljače 1983. godine ova škola je imala znatno više učenika i djelatnika (1600-1700 učenika i oko 120 djelatnika). Tada, nakon završetka akcije “1000 škola u BiH” i izgradnje nove školske zgrade, otvaranjem škole “Jure Galić-Veliki” (danas Ivane Brlić-Mažuranić ), oko 50 djelatnika i 600 učenika prelazi iz OŠ Marka Marulića.
    Škola ima školsku knjižnicu s literaturom prema programu od I.-VIII. razreda, također i nastavničku pedagoško-psihološku literaturu.  Krajem 2002. i početkom 2003.g. oformljen je kabinet za zemljopis i povijest, kabinet za strane jezike, a ujedno i multimedijalni kabinet za razne potrebe prezentiranja, kao i kabinet za biologiju.  Škola se zalaže za unapređivanje i poboljšanje uvjeta odgojno-obrazovnog rada za što su nužna suvremena pomagala.  Kabineti fizike, kemije i biologije te informatički kabinet su opremljeni i na raspolaganju učiteljima od školske 2013./14. godine.  Imamo također i multimedijalni kabinet gdje se odvija nastava povijesti i zemljopisa.  Škola se grije na centralni sustav grijanja (lož ulje), a dvije područne škole se griju s pećima na čvrsti ogrjev.  U tijeku su aktivnosti oko uređenja okoliša, tj. livade sjeverozapadno od škole gdje bi trebali biti športski tereni i park s dosta zelenila, dvorane za tjelesnu i zdravstvenu kulturu, kao i sanacija toaletnih prostora (šk. 2013. /14. god.).  S Udrugom roditelja djece s posebnim potrebama “Duga” radimo na uređenju adekvatnih prostorija za boravak i obrazovanje učenika.  Škola nudi mogućnost izvannastavnih aktivnosti u svom prostoru vikendom i večernjim satima radnim danom nakon nastave.
    Školske 2012. / 2013. g. u holu škole je postavljena bista oca hrvatske književnosti, a i po kojemu škola nosi ime, Marka Marulića.  U našoj školi se obilježava više datuma tijekom školske godine: Dani kruha, Božićna priredba (kao svečani prikaz svega onoga što se radilo po sekcijama tijekom prvog odgojno – obrazovnog razdoblja), večer poezije, Valentinovo, karneval (izbor najbolje maske), Dan planete zemlje, Dani voda (uz prigodnu prezentaciju naših riječnih tokova, vodopada i izvora), Dan škole 25. travnja (kulturno-zabavni i športski program), te proslava male mature s učenicima osmih razreda.
    Trudimo se stalnim ulaganjem našu školu učiniti ugodnim mjestom za boravak učenicima i uposlenicima.

Adresa:  Zrinskofrankopanska bb, 88320 Ljubuški
Telefon:  039/833 724
Fax:  039/831 277
Web adresa: http://os-markamarulica.info/