U siječnju 1962. godine za vrijeme velikog zemljotresa škola u Vitini se srušila i nastava je tada izvođena u privatnim objektima i montiranoj „ baraci“.
1962. godine za samo 90 dana napravljena je nova školska zgrada u kojoj su učenici započeli školsku 1962./63. godinu.  Velika školska zgrada centralne škole je tada otvorena i koristiti se do danas.  Donacijom Vlade Republike Hrvatske i posebno zalaganjem gospodina Dragana Primorca ministra u Vladi RH 2008. godine pristupilo se njenoj obnovi i potpunom renoviranju.
Školska dvorana izgrađena je davne 1982. godine.  Budući da su godine učinile svoje obnova dvorane je jedan od glavnih prioriteta.
Kroz povijest škola je mijenjala dosta svojih naziva, a današnje ime Osnovna škola Tina Ujevića nosi od 1992. godine.
Škola u Vitini u svom sastavu nekada je imala PO Grab, PO Veljaci, PO Šipovača, PO Gornja Vitina, PO Proboj, PO Kašće, PO Vašaroviće.
Škola u Klobuku je bila samostalna osmogodišnja škola sa svoja dva područna odjela PO Vojnići i PO Dole.
1984./85. godine Osnovna škola Klobuk i njeni područni odjeli su pripojeni školi u Vitini, PO Gornja Vitina, Proboj i Kašće su zatvoreni školske 1974./75. i 1978./79.godine, dok je PO Vašarovići školske 1983./84. pripojen O.Š. I.B.mažuranić –Ljubuški.

Najveći broj učenika ove škole je bio 1455 učenika u školskoj 1971. godini i 1437 učenika u 1975. godine.  Nažalost broj učenika je svake godine u opadanju tako da nam prijeti i zatvaranje određenih područnih škola.
Za razliku od tih davnih sedamdesetih u školskoj 2015./16. godini škola ima samo 621 učenika.  Nastava se odvija na osam lokacija u 27 odjela razredne nastave, 14 odjela predmetne nastave i odjelom za djecu s poteškoćama.
Centralna škola u Vitini – od 1. do 8. razreda i odjel za djecu s poteškoćama – 393 učenika;
PO Klobuk – od 1. do 8 . razreda- 125 učenika;
PO Grab – od 1. do 5. razreda – 25 učenika;
PO Veljaci – od 1. do 5. razreda – 18 učenika;
PO Vojnići – od 1. do 5. razreda – 13 učenika;
PO Grljevići – od 1. do 5. razreda – 11 učenika;
PO Šipovača – od 1.do 5. razreda – 12 učenika;
PO Dole – od 1. do 5. razreda – 10 učenika.

Naši učenici imaju dobre uvijete za rad i pored dobrih rezultatu u redovitoj nastavi rado sudjeluju i na svim manifestacijama i natjecanjima bilo na općinskoj ili županijskoj razini.  Dokaz dobrog i kvalitetnog rada je veliki broj naših učenika koji su ostvarili uspješnu i značajnu karijeru na našim prostorima , ali i diljem Hrvatske i svijeta.
U nadi da će trenutni trend odlaska velikog broja naših mladih obitelji biti zaustavljen i da će broj djece u našoj školi ostati barem na ovoj razini, veselimo se svakom novoj školskoj godini i svakom novom zajedničkom uspjehu.

Telefon:  039 841 651
Fax:  039 840 510
Adresa:  Vitina bb, 88326 Vitina