Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Županija Zapadnohercegovačka 

OPĆINA LJUBUŠKI 
OPĆINSKI NAČELNIK 

Broj: 02-05-1681/16+13 Ljubuški, 
7. svibnja 2019. godine 

PREDMET: POZIV ZA SUDJELOVANJE NA FORUMU GRAĐANA 

Poštovane građanke i građani Ljubuškog, 

Ovom prilikom vas pozivamo da sudjelujete na Forumu građana, zakazanom za četvrtak, 09. 05. 2019. godine, u zgradi Općine - Dvorana za sastanke, s početkom u 12,00 sati. 

Tema navedenog foruma, kojeg organizira Općina Ljubuški, je definiranje potreba i prioriteta građana na nivou općine Ljubuški ili dijela općine za predlaganje projekata od šireg društvenog značaja za građane Ljubuškog, s ciljem utvrđivanja projekta s kojim će Općina Ljubuški aplicirati na Javni poziv za odabir projektnih prijedloga u okviru projekta "Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini". 

Projekt "Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini" implementira se od 2016. do 2019. godine od strane UNDP u mjesnim zajednicama za 24 lokalne samouprave (općine i gradovi) u BiH, među kojima je i Općina Ljubuški, koja predstavlja jednu od jedinica lokalne samouprave. 

Imajući u vidu kriterije Javnog poziva, kojima se za financiranje određenog projekta zahtijeva usklađenost istog s prioritetima definiranim na forumu građana, te pozivamo građanke i građane Ljubuškog da se odazovu ovom pozivu za prisustvo na zakazanom forumu, te da na istom zauzmu svoje aktivno učešće, kako bi srno zajednički odredili potrebe i prioritete od šireg društvenog značaja za našu općinu. 

S poštovanjem! 

OPĆINSKI NAČELNIK
Nevenko Barbarić