Na temelju članka 8. Zakona o ministarskim vladinim i drugim imenovanjima u Ž ZH („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj 21/12 i 17/20) sukladno Odluci o utvrđivanju uvjeta i kriterija, raspisivanju i provedbi javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Nadzornih odbora Javnog poduzeća Radio Ljubuški d.o.o. i Turističke zajednice Grada Ljubuškog i Upravnih vijeća Centra za socijalni rad Ljubuški i Dječjeg vrtića Ljubuški  Gradsko vijeće Ljubuški, objavljuje

Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornih odbora Javnog poduzeća Radio Ljubuški d.o.o. Ljubuški i Turističke zajednica Grada Ljubuškog i Upravnih vijeća Centra za socijalni rad Ljubuški i Dječjeg vrtića Ljubuški