Na temelju članka 8. Zakona o ministarskim vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj 21/12) i odobrenih kriterija za imenovanje Odlukom o uvjetima, kriterijima, raspisivanju i provedbi javnog oglasa za izbor i imenovanje  članova Nadzornog odbora JP Radio Ljubuški d.o.o. („Sl.glasnik grada Ljubuškog", broj 7/19), predsjednik Gradskog vijeća Ljubuški donosi

JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JP RADIO LJUBUŠKI D.O.O.