ljubuski logoNa temelju članka 8. Zakona o ministarskim vladinim i drugim imenovanjima u Ž ZH („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj 21/12 i 17/20) sukladno Odluci o utvrđivanju uvjeta i kriterija, raspisivanju i provedbi javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Nadzornih odbora Javnog poduzeća Radio Ljubuški d.o.o. i Turističke zajednice Grada Ljubuškog i Upravnih vijeća Centra za socijalni rad Ljubuški i Dječjeg vrtića Ljubuški  Gradsko vijeće Ljubuški, objavljuje

Opširnije...

ljubuski logoNa  temelju  članka  363. stavka 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH („Službene novine Federacije,“ BiH 66/13 i 100/13), čanka 1. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, županija, općine i gradova (Službene novine Federacije BiH,“ br. 17/04), članka  8. stavak 1. Odluke o postupku, načinima i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Ljubuški (Službeni glasnik općine Ljubuški br. 5/14) i Zaključka o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta Gradskog vijeća Grada Ljubuški broj 01-02-918/21 od 19.03.2021. godine, Gradonačelnik  raspisuje

Opširnije...

ljubuski logoU  sklopu projekta Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima na području općine Ljubuški u 2018. godini

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka 8. Zakona o ministarskim vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj 21/12) i odobrenih kriterija za imenovanje Odlukom o uvjetima, kriterijima, raspisivanju i provedbi javnog oglasa za izbor i imenovanje  članova Nadzornog odbora JP Radio Ljubuški d.o.o. („Sl.glasnik grada Ljubuškog", broj 7/19), predsjednik Gradskog vijeća Ljubuški

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina, ("Službeni list SR BIH", broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90) i članka 44. stavak 3. Uredbe o izlaganju na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta (,,Službene novine Federacije BiH", broj: 92/16), Povjerenstvo za izlaganje na javni uvid podataka o nekretninama i utvrđivanju prava na nekretninama za katastarsku općinu Konjsko Bare, objavljuje

Opširnije...