Na temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Gradu Ljubuškom (''Službeni glasnik Općine/Grada Ljubuškog'', broj: 3/17 i 6/20), a na Preporuku Stručnog savjetnika za javne nabave, broj: 02-05-811-6/21 od 19.ožujka 2021. godine, u postupku javne nabave ''Usluga izrade web stranice i dizajn'', Gradonačelnik Grada Ljubuškog je donio

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja