Na temelju članka 17. stavak 2. Zakona o javnim nabavama (''Službeni glasnik BiH, broj: 39/14) i članak 132. Statuta Grada Ljubuškog (''Službeni glasnik Grada Ljubuški'', broj: 6/19), a u skladu sa Proračunom za 2019. godinu (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj 9/18 i 3/19), Gradonačelnik donosi 

Odluku o sedmoj izmjeni i dopuni Plana javnih nabava Grada Ljubuškog za 2019. godinuGrada Ljubuškog za 2019. godinu