Na temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Općini Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 3/17), a na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 02-05-1737-9/19 od 17. srpnja 2019. godine, u postupku javne nabave „Nabava usluge kolektivnog osiguranja djelatnika Gradske uprave Ljubuški‘‘, Gradonačelnik donosi

Odluku o dodjeli ugovora