Na temelju članka 64. stavak 1. točka b), članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), članka 21. Pravilnika o internim procedurama u postupku javnih nabava roba, usluga i radova u Općini Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 3/17), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu imenovanog Odlukom, broj: 02-05-1312-2/19  od 21. svibnja  2019. godine, u postupku javne nabave "Adaptacija sanitarnih čvorova u OŠ Marko Marulić i OŠ Ivana Brlić Mažuranić u Ljubuškom – ponovljeni postupak", objavljenog dana 23. svibnja 2019. godine na Portalu javnih nabava, broj Obavijesti: 158-1-3-26-3-17/19, Gradonačelnik je donio

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja