Na temelju članka 69. stavak 2. točka d) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), članka 21. Pravilnika o internim procedurama u postupku javnih nabava roba, usluga i radova u Općini Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 3/17), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu imenovanog Odlukom, broj: 02-05-794-12/19 od 07. svibnja 2019. godine, u postupku javne nabave "Uređenje poslovnih prostora u zgradi branitelja na adresi Herceg Stjepana Kosače 27", objavljenog dana 26. ožujka 2019. godine na Portalu javnih nabava, broj Obavijesti: 158-1-3-15-3-5/19, Općinski načelnik je donio

Odluku o poništenju postupka javne nabave