Na temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Općini Ljubuški, broj: 02-05-816/17, a na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 02-05-183-9/19 od 28. siječnja 2019. godine, u postupku javne nabave ''Nabava i izrada zlatnih grbova za dobitnike priznanja Općine Ljubuški povodom obilježavanja dana Općine'', Općinski načelnik donosi 

Odluka o dodjeli ugovora