Na temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Općini Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 3/17), a na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 02-23-2224-9/18 od 26. listopada 2018. godine, u postupku javne nabave ''Nabava i montaža sportskih rekvizita za sportske terene iza OŠ Marka Marulića'', Općinski načelnik donosi 

Odluka o dodjeli ugovora