Na temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Općini Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 3/17), a na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 02-23-2062-9/18 od 15. listopada 2018. godine, u postupku javne nabave ''Nabava radova rovokopačem na uređenju puteva po mjesnim zajednicama općine Ljubuški'', Općinski načelnik donosi 

Odluku o dodjeli ugovora