Na temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Općini Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 3/17), a na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 02-23-1761-9/18 od 24. kolovoza 2018. godine, u postupku javne nabave ''Nabava usluge izrade Glavnog projekta Kružno raskrižje na Ulici hrvatskih kraljeva i spoju Ulica sestra milosrdnica i Puta za Bučine i Glavnog projekta pješačke staze uz cestu M6'', Općinski načelnik donosi

Odluka o dodjeli ugovora