Na temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Općini Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 3/17), a na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 02-05-1051-8/18 od 08. svibnja 2018. godine, u postupku javne nabave ''Nabava usluge nadogradnje postojeće web stranice i razvoja baze podataka za ljubušku dijasporu'', Općinski načelnik donosi

Odluku o dodjeli ugovora