ljubuski logo b

Na temelju članka 17. stavak 2. Zakona o javnim nabavama ("Službeni glasnik BiH, broj: 39/14) i članka 40. Statuta Općine Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 4/06, 2/08, 4/09 i 4/12), a u skladu sa Proračunom Općine Ljubuški za 2016. godinu(''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj 1/16), Općinski načelnik donosi PLAN JAVNIH NABAVA Općine Ljubuški za 2016. godinu.

Plan javnih nabavki za 2016. godinu.