ljubuski logoNa temelju članka 64. stavak 1. točka b), članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), članka 21. Pravilnika o internim procedurama u postupku javnih nabava roba, usluga i radova u Općini Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 3/17), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu imenovanog Odlukom, broj: 02-05-1108-2/19  od 26. travnja 2019. godine, u postupku javne nabave "Obnova interijera Gimnazije Ljubuški – I faza", objavljenog dana 29. travnja 2019. godine na Portalu javnih nabava, broj Obavijesti: 158-1-3-20-3-11/19, Gradonačelnik je donio

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka 69. stavak 2. točka a) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), članka 21. Pravilnika o internim procedurama u postupku javnih nabava roba, usluga i radova u Općini Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 3/17), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu imenovanog Odlukom, broj: 02-05-1114-12/19  od 20. svibnja 2019. godine, u postupku javne nabave ''Sanacija mosta II - Džemujin most preko rijeke Trebižat - Mjesne zajednice Otok i Grab – ponovljeni postupak'', objavljenog dana 29. travnja 2019. godine na Portalu javnih nabava, broj Obavijesti: 158-1-3-19-3-10/19, Gradonačelnik je donio

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka 17. stavak 2. Zakona o javnim nabavama (''Službeni glasnik BiH, broj: 39/14) i članka 40. Statuta Općine Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 4/06, 2/08, 4/09 i 4/12), a u skladu sa Proračunom Općine Ljubuški za 2019. godinu (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj 8/17), Općinski načelnik donosi

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka 69. stavak 2. točka a) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), članka 21. Pravilnika o internim procedurama u postupku javnih nabava roba, usluga i radova u Općini Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 3/17), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu imenovanog Odlukom, broj: 02-05-1095-12/19 od 17. svibnja 2019. godine, u postupku javne nabave "Adaptacija sanitarnih čvorova u OŠ Marko Marulić i OŠ Ivana Brlić Mažuranić u Ljubuškom", objavljenog dana 26. travnja 2019. godine na Portalu javnih nabava, broj Obavijesti: 158-1-3-18-3-9/19, Općinski načelnik je donio

Opširnije...