ljubuski logoNa temelju članka 70. stavak 4., a u svezi s člankom 100. stavak 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj: 39/14), članka 21. Pravilnika o internim procedurama u postupku javnih nabava roba, usluga i radova u Općini Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'' broj: 3/17) u postupku javne nabave "Utopljavanje OŠ Tina Ujevića Vitina, područna škola Klobuk - izrada fasadne bravarije", objavljenog dana 27. kolovoza 2019. godine na Portalu javnih nabava, broj Obavijesti: 158-1-3-42-3-2/19, na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu Gradonačelnik donosi

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Općini Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 3/17), a na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 02-05-2167-9/19 od 23. listopada 2019. godine, u postupku javne nabave „Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije saobraćajnice i izgradnje pješačke staze od spoja sa ul. Hrvatskih kraljeva (R424) do trafostanice neposredno iza novog gradskog groblja u dužini cca L=1100m (ul. Fra Nikole Ivankovića)“, Gradonačelnik donosi

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Općini Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 3/17), a na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 02-05-2231-9/19 od 21. listopada 2019. godine, u postupku javne nabave ''Nabava usluge revizije Glavnog projekta konsolidacije konstruktivne sanacije, konzervacije, restauracije i revitalizacije Starog grada (Zona A) u Ljubuškom '', Gradonačelnik donosi

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Općini Ljubuški, broj: 02-05-816/17, a na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 02-05-2093-9/19 od 20. rujna 2019. godine, u postupku javne nabave "Nabava opreme i materijala za servis vatrogasnih aparata te vatrogasne opreme za profesionalnu vatrogasnu postrojbu", Gradonačelnik donosi

Opširnije...