ljubuski logoNa temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Općini Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 3/17), a na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 02-05-1051-8/18 od 08. svibnja 2018. godine, u postupku javne nabave ''Nabava usluge nadogradnje postojeće web stranice i razvoja baze podataka za ljubušku dijasporu'', Općinski načelnik donosi

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka 64. stavak 1. točka b), članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), članka 21. Pravilnika o internim procedurama u postupku javnih nabava roba, usluga i radova u Općini Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 3/17), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu imenovanog Odlukom, broj: 02-38-809-2/18 od 29. ožujka 2018. godine, u postupku javne nabave ''Nabava klavira za potrebe Osnovne glazbene škole'', objavljenog dana 03. travnja 2018. godine na Portalu javnih nabava, broj Obavijesti: 158-1-1-12-3-5/18, Općinski načelnik je donio

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Općini Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 3/17), a na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 02-23-949-9/18 od 25. travnja 2018. godine, u postupku javne nabave ''Nabava rasvjetnog stupa za kružno raskrižje na Ul. hrvatskih branitelja, Ul. dr. Isidora Pape i Ul. dr. Ante Vukšića'', Općinski načelnik donosi

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Općini Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 3/17), a na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 02-23-838-9/18 od 10. travnja 2018. godine, u postupku javne nabave ''Nabava usluge izrade Idejnog i glavnog projekta Uređenje partera iza OŠ Marka Marulića u Ljubuškom'', Općinski načelnik donosi

Opširnije...