ljubuski logoNa temelju članka 5. stavak 2. Naputka o vrstama, načinu i rokovima za određivanje biračkih mjesta ("Službeni glasnik BiH'', broj: 37/14 i 29/18), Općinsko izborno povjerenstvo Ljubuški

Opširnije...

ljubuski logoU skladu sa člankom 17.5. Izbornog zakona i Naputkom o uvjetima i procedurama za akreditiranje izbornih promatrača u BiH (''Službeni glasnik BiH'', broj 37/14, 29/18), obavještavaju se politički subjekti koji su ovjereni za sudjelovanje na Općim izborima 2018. godine u izbornoj jedinici 171A Ljubuški, da je krajnji rok za podnošenje zahtjeva za akreditiranje promatrača 15 (petnaest) dana prije dana održavanja izbora

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka 2. Pravilnika o načelu i načinu podnošenja prijedloga za investiranje Plana kapitalnih investicija općine Ljubuški, broj 02-28-166/13, općinski načelnik Općine Ljubuški, objavljuje

Opširnije...

ljubuski logoOpćinsko izborno povjerenstvo Ljubuški je dana 06. rujna 2018. godine donijelo Rješenje o imenovanju članova biračkih odbora za Opće izbore 2018. godine, broj: 01/2-05-1902/18

Opširnije...

Poslovna zona Zvirići

 

Poslovna zona „Zvirići“ osnovana je Odlukom br. 01-02-272/12 Općinskog vijeća Općine Ljubuški, od 15. veljače 2012...

Opširnije »

Službeni glasnici

 

Službeni glasnici Općine Ljubuški razvrstani po godinama donošenja, od 2005. godine...

Opširnije »

Projekti u tijeku

 

Doznajte sve o trenutnim projektima općine Ljubuški, gdje se nalaze, vrijeme trajanja projekta te u kojoj su fazi završetka i slično...

Opširnije »