ljubuski logoNa  temelju  članka  363. stavka 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH („Službene novine Federacije,“ BiH 66/13 i 100/13), čanka 1. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, županija, općine i gradova (Službene novine Federacije BiH,“ br. 17/04), članka  8. stavak 1. Odluke o postupku, načinima i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Ljubuški

Opširnije...

ljubuski logoTemeljem članka 15. Zakona o mladima FBIH ("Službene novine Federacije BiH", broj 36/10) objavljuje se :

 JAVNI POZIV za upis u  Registar udruga mladih Općine Ljubuški

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka 2.12. stavak 5. Izbornog zakona BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16), članka 7. Naputka o utvrđivanju kvalifikacija, broja i imenovanju članova izbornog povjerenstva osnovne izborne jedinice u BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 6/16 i 13/16) i članka 120 Statuta općine Ljubuški (''Službeni glasnik općine Ljubuški'', broj: 4/06, 2/08, 4/09 i 4/12) Općinsko vijeće Ljubuški na temelju Odluke o objavi Javnog oglasa za imenovanje člana Općinskog izbornog povjerenstva 

Opširnije...

Poslovna zona Zvirići

 

Poslovna zona „Zvirići“ osnovana je Odlukom br. 01-02-272/12 Općinskog vijeća Općine Ljubuški, od 15. veljače 2012...

Opširnije »

Službeni glasnici

 

Službeni glasnici Općine Ljubuški razvrstani po godinama donošenja, od 2005. godine...

Opširnije »

Projekti u tijeku

 

Doznajte sve o trenutnim projektima općine Ljubuški, gdje se nalaze, vrijeme trajanja projekta te u kojoj su fazi završetka i slično...

Opširnije »